bevestigen-van-trapmaantjes

Det är ganska enkelt att själv lägga in trappstegsmattor på trappan. Trappstegsmattor av syntetmaterial eller trappmattor av heltäckningsmatta fäster man oftast med dubbelhäftande tejp på trappan. Du måste se till att det blir en skillnad i ”tejpmönstret”. För båda sorternas trappstegsmattor eller trappmattor använder vi ett särskilt ätt för att lägga på den dubbelhäftande tejpen. Halva trappmattor av aluminium väljer man ibland även att fästa med skruvar, och inte med dubbelhäftande tejp.

Att fästa halvmånar av aluminium

Halva trappmattor av aluminium skruvas ofta fast på trappan. Nackdelen med detta är att skruvhuvudena syns och att du efter att aluminiumstegen har tagits bort måste fylla igen och slipa hålen i trappan, och sedan måste trappan målas igen. Du kan också välja att fästa aluminiumstegen med dubbelhäftande tejp. I figur 2 ser du efter vilket mönster tejpen fästs på undersidan av aluminiumstegen. För en god fästning ska du se till att både aluminiumstegen och trappan är damm- och fettfri innan du börjar!

Att fästa trappstegsmattor av syntetmaterial

Syntetiska trappstegsmattor skruvas normalt sett inte fast. Rent estetiskt blir det snyggare om du fäster dem med dubbelhäftande tejp. Om du tejpar fast tejpen som i figur 2 så ser du till att trappstegsmattorna inte bara fäster ordentligt på trappan, samtidigt förebygger du att det kommer in vatten och smuts under trappstegsmattorna.

 

Att fästa trappstegsmattor av heltäckningsmatta.

Trappstegsmattor av heltäckningsmatta fästs oftast med dubbelhäftande tejp på trappan, precis som syntetiska trappstegsmattor. Ofta snålar leverantörerna av trappstegsmattor på den dubbelhäftande tejpen, så att trappstegsmattorna lossnar och krullar sig efter ett tag. För att förebygga krullning så rekommenderar man ofta att limma fast mattorna med ett polymerlim. Ett sådant bygglim gör att trappstegsmattorna bara kan tas bort med verktyg, vilket medför en risk för att din trappa skadas. Vi rekommenderar dubbelhäftande tejp i alla lägen! Det underlättar underhållet. Om du måste byta ut dina trappstegsmattor av heltäckningsmatta så behöver du i alla fall inte renovera trappan. I figur 1 kan du se har tejpmönstret vanligen ser ut för trappstegsmattor av heltäckningsmatta.

Syntetiska trappstegsmattor ska aldrig limmas!

Ofta tror man att trappstegsmattor av syntetmaterial går bra att fästa med lim, precis som trappstegsmattor av heltäckningsmatta, men det stämmer inte. Syntetmaterial går i allmänhet dåligt att limma, om man inte förbehandlar ytan på de syntetiska trappstegsmattorna. Om du ändå limmar trappstegsmattor av syntetmaterial så kommer det alltid att finnas limrester kvar på trappan när mattorna tas av. Om du använder den särskilda dubbelhäftande tejpen, som följer med leveransen av trappstegsmattor, så behöver du inte använda något lim eller andra medel. Du kan alltid beställa mer av denna specialtejp via trappstegsmattor.se. Vi avråder alltså från att fästa trappstegsmattor av syntetmaterial med lim på trappan.

bevestigen-van-trapmatten

Figur 1: Tejpmönster på trappstegsmattor av heltäckningsmatta

bevestigen-van-trapmaantjes

Figur 2: Tejpmönster på trappstegsmattor av syntetmaterial eller aluminium