Insamling och användning av personuppgifter från kunder, leverantörer och andra uppdragstagare

Vi vill gärna uppmärksamma er på att vi kommer att samla in och använda de personuppgifter som du skickar till oss eftersom detta är nödvändigt för att kunna teckna och verkställa ett avtal med dig. Det gäller både för våra (potentiella) kunder och för parter som vi köper in produkter och/eller tjänster av.

Om du är (en potentiell) kund hos oss så använder vi dina uppgifter för att kunna skicka dig en offert, för att kunna avgöra vilka specifikationer eller önskemål en viss produkt eller tjänst ska uppfylla, för att kunna leverera till dig eller utföra verksamheter åt dig, för att kunna fakturera dig och för att smidigt och effektivt kunna kommunicera med dig om hur avtalet ska genomföras.

Om du är en (potentiell) leverantör eller annan uppdragstagare så behövs även då dina personuppgifter för att avtalet ska kunna tecknas och utföras. Vid inköp behövs dessa för att kunna tala om för dig vilka specifikationer eller önskemål en viss produkt eller tjänst måste uppfylla för vår del, för att kunna be dig att skicka en offert eller för att kunna beställa hos dig, för att kunna betala dina fakturor och för att smidigt och effektivt kunna kommunicera med dig om andra aspekter i avtalet.

Du är inte skyldig att tillhandahålla oss dina personuppgifter. Om du inte ger oss några eller bara ger oss otillräckliga personuppgifter så kan det hända att vi inte kan genomföra de verksamheter som nämndes ovan.

Tillhandahållande till tredje part

I samband med verkställandet av ett eventuellt avtal med dig kan det hända att vi måste skicka dina personuppgifter till parter som levererar delar, material och produkter till oss eller som utför verksamheter på uppdrag av oss. Dessutom använder vi oss av externa serverutrymmen för lagringen av (delar av) vår försäljnings- och inköpsadministration, av vilka dina personuppgifter utgör en del. Av den anledningen skickas dina personuppgifter till vår serverutrymmesleverantör. Vidare använder vi oss av Microsoft Office och dess lagringsmöjligheter för e-post och andra filer. Eftersom vi har en mejltjänst för vårt nyhetsbrev så kommer dina personuppgifter även att skickas till den som erbjuder denna tjänst.

Direkt marknadsföring

När du beställer något hos oss kommer vi att spara de personuppgifter som du har uppgivit för att i framtiden personligen kunna informera dig om våra befintliga och nya produkter och tjänster och eventuellt ge dig erbjudanden om dessa. När vi använder dina personuppgifter i detta syfte så har det ett berättigat intresse, nämligen att kunna sälja våra produkter och tjänster. Varje gång som vi skickar reklam till dig har du möjligheten att berätta för oss att du inte längre vill ha den. Du hittar en länk för avregistrering längst ned i varje utskick.

Om du är en engångskund hos oss så kommer vi bara att skicka reklammeddelanden till dig om du har givit ditt tillstånd till detta i förhand.

Lagringstid för personuppgifter

Om du har begärt att få en offert av oss, men inte har blivit kund hos oss, så kommer vi att radera dina uppgifter senast ett år efter vår senaste kontakt. Även om vi har fått in en offert av dig, men utan att vi har blivit kund hos dig, så kommer vi att radera dina uppgifter senast ett år efter vår senaste kontakt. Om du har blivit kund hos oss eller vi hos dig så kommer vi att spara dina personuppgifter under sju år efter slutet av det räkenskapsår under vilket avtalet med dig genomfördes till fullo. Perioden på sju år överensstämmer med den period under vilken vi är skyldiga att spara vår administration för det nederländska skatteverkets räkning. Efter att denna period har löpt ut kommer vi att radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätten att be oss om att få insyn i dina personuppgifter. Om det finns anledning till detta så kan du även be oss att komplettera dina personuppgifter eller att korrigera felaktigheter. Dessutom har du rättigheten att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen av dina personuppgifter begränsas. Du kan också protestera mot att vi samlar in och använder dina uppgifter, eller lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten. Till sist kan du be oss att få tillgång till dina personuppgifter eller be oss att överlåta dem till någon annan.
Om du vill utöva dina rättigheter kan du vända dig till:

Jillco Kunststofservice BV
Twijnderstraat 55
NL-6006NW Weert
info@trapmatten.nl

Även om skulle ha frågor eller om du vill veta mer om insamlingen och användningen av dina personuppgifter så kan du självfallet kontakta oss.