TRAPPSTEGSMATTORNAS HÄFTNING PÅ TRAPPSTEGSYTAN

Med den dubbelhäftande tejp som följer med går det snabbt och enkelt att lägga trappstegsmattorna på trappsteg i bl.a. trä, syntet, stål, betong, sten och aluminium. Villkoret för att den dubbelhäftande tejpen ska häfta bra på trappstegsytan är dock att trappstegen är plana, rena och fettfria.

AVFETTNING AV TRAPPSTEGSYTAN

För att den dubbelhäftande tejpen ska häfta optimalt på trappstegsytan måste trappstegen vara rena och fettfria. Bästa metoden för rengöring och avfettning av trappstegen är att använda ammoniak upplöst i vatten eller ett alkaliskt rengöringsmedel som St. Marc (allrengöring) upplöst i vatten. Ammoniak och St. Marc kan du köpa på byggmarknader och i butiker som säljer färg.

TRAPPSTEGSMATTOR MED PERFEKT HÄFTNING

Trappstegsmattorna från Micostep® häftar perfekt och länge om du först avfettar trappstegen. Våra trappstegsmattor passar på i stort sett alla trappor och de finns i olika färger.

KLISTRA FAST DEN DUBBELHÄFTANDE TEJPEN

Aanbrengen dubbelzijdige tapeTrappstegsmattorna levereras inklusive dubbelhäftande tejp att fästa trappstegsmattorna med på dina trappsteg. Tejpen levereras på rulle och du måste själv fästa den på trappstegsmattornas baksida.

Genom att vi levererar den dubbelhäftande tejpen kan du vara säker på att tejpen är ”färsk” och vi garanterar en optimal häftstyrka.

På bilden illustreras hur tejpen ska fästas på trappstegsmattans undersida. Det är mycket enkelt att klistra fast den dubbelhäftande tejpen. Klistra rullens ände på trappstegsmattan och rulla ut rullen så mycket som behövs och sedan skär du av remsan på mattan med en stanleykniv eller mattkniv.

KLISTRA FAST TRAPPSTEGSMATTORNA

Steg 1: Bestäm var på trappsteget du vill lägga trappstegsmattan.
Lägg trappstegsmattorna på trappstegen så att du får en rak väg på en rak trappa eller en flytande våg på en svängd trappa och markera sedan trappstegsmattornas plats på trappstegen. PS: på en svängd trappa blir det snyggast om trappstegsmattorna ligger i ytterkurvan.

Steg 2: Avfetta.
Efter att du bestämt var du vill ha trappstegsmattorna ska du avfetta trappstegsytan, se avsnittet ”Avfettning av trappstegsytan”.

Steg 3: Klistra fast den dubbelhäftande tejpen.
De dubbelzijdige tape brengt u aan, aan de onderkant van de trapmat, zie ‘Aanbrengen van de dubbelzijdige tape’.

Klistra fast den dubbelhäftande tejpen på trappstegsmattans undersida, se avsnittet ”Klistra fast den dubbelhäftande tejpen”.
A) Håll trappstegsmattan horisontellt och för trappstegsmattan i 90 graders vinkel mot trappstegets ytterkant.

B) Tryck sedan trappstegsmattan rakt nedåt och se när du trycker fast till att trappmattans 90 graders vinkel hela tiden har kontakt med trappstegets ytterkant.

C) Tryck fast trappstegsmattorna ordentligt genom att kort ställa dig på dem och gå runt över hela dess yta.